Certifikáty

Neustále sa vzdelávame. Ing. Tomáš Gešovský je držiteľom certifikátu NARKS (Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska) a držiteľom certifikátu SORA (Slovenská realitná akadémia).

Garančný fond NARKS

Od 27. marca 2015 chráni klientov Flexireal s.r.o. novovytvorený Garančný fond. Tento fond vznikol na základe uznesenia XX. konferencie NARKS a jeho hlavným cieľom je ochrana  a presadzovanie práv a právom chránených záujmov klientov členov NARKS. Fond má tiež zabezpečiť vyššiu profesionálnu úroveň poskytovaných služieb klientom a zároveň im poskytovať finančnú garanciu podľa podmienok uvedených v Štatúte Garančného fondu. Prijatím Štatútu Garančného fondu NARKS deklaruje svoj úprimný záujem o zvýšenie komfortu bezpečia klienta pri spolupráci s členskou realitnou kanceláriou Flexireal s.r.o..

Fotogalerie:

Zdieľať na Facebooku